พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย แท็ค: ความชื่น (เฉลี่ยต่อปี)

กรองผลลัพธ์