พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: การพยากรณ์

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลการพยากรณ์ ปี 2565 72 recent views

    การพยากรณ์ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ การพยากรณ์พื้นที่ปลูกอ้อย การพยากรณ์ราคาน้ำตาลในประเทศ การพยากรณ์ปริมาณน้ำตาล การพยากรณ์ปริมาณกากน้ำตาล การพยากรณ์ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากใบอ้อย (MW)...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4 ตุลาคม 2566