พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่ม: ข้อมูลสถิติด้านการพิจารณาอนุญาต แท็ค: ส่งออก

กรองผลลัพธ์