พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ต้นทุนถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่ พื้นที่ปลูกอ้อย ราคาอ้อยขั้นต้น

กรองผลลัพธ์