พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่า C.C.S ปริมาณน้ำตาล ผลผลิตอ้อยเข้าโรงงาน (ตัน/ปี)

กรองผลลัพธ์