พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่า C.C.S ปริมาณน้ำตาล ปริมาณอ้อย (ตัน)

กรองผลลัพธ์