พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ค่าเช่าที่ดิน พื้นที่ปลูกอ้อย ค่าเสื่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ราคาอ้อยขั้นต้น

กรองผลลัพธ์