พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลด้านอ้อย แท็ค: ต้นทุนถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่ พื้นที่ปลูกอ้อย

กรองผลลัพธ์