ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2566
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก อื่นๆ
จังหวัด
หน่วยวัด ตัน
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มีนาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 1 มีนาคม 2566
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 พฤษภาคม 2566